Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Leuk dat je jouw ervaringen of vragen over aankopen bij Chinese webshops wil delen met andere fans op dit forum van ChinaFans.nl. Om het bespreken van Chines shop-ervaringen positief en leuk te houden, hebben we enkele richtlijnen en regels opgesteld.

Door dit forum te gebruiken en/of je hier te registeren, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder opgestelde gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen aangepast worden, dus lees deze ook in de toekomst af en toe door.

Gebruik van het forum

Als gebruiker mag je het forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Je dient hierbij, naast wettelijke regels, ook algemene normen en waarden in acht te nemen, die ook gelden in maatschappelijk verkeer. 

Specifieker gelden hierbij de volgende gedragsregels:

 • Gebruik geen beledigende, discriminerende, racistische of andere onbehoorlijke profielnamen, berichten, commentaren of ander (beeld)materiaal.
 • Plaats geen berichten, reacties of links (zowel in forum-items als op je profiel) met als doel te spammen, reclame te maken of commercieel gewin na te streven
 • Zorg dat je berichten of reacties geen programmatuur bevatten, die het forum of haar gebruikers schade kunnen toebrengen of geldende wetten schenden.
 • Vermijd het plaatsen van persoonlijke gegevens van jezelf of andere personen, zoals NAW-data, e-mails, telefoonnummers, etc.
 • Plaats geen pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
 • Gebruik geen materiaal waar auteursrecht op rust, zonder dat hier toestemming voor is verleend.

Content & aansprakelijkheid

Content op het forum is grotendeels afkomstig van gebruikers van het forum. Bijdragen van gebruikers worden niet gelezen of gekeurd vooraf publicatie, maar ook reacties van forumbeheerders kunnen mogelijk foutief zijn. ChinaFans.nl kan dus niet instaan voor het feit dat informatie op dit forum, geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Gebruikers moeten dus voorzichtig zijn met het volgen van advies, dat verstrekt is door andere gebruikers in dit forum.

ChinaFans.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die voortvloeit uit de content van dit forum.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de naam en logo van ChinaFans of (forum.)ChinaFans.nl berusten uitsluitend bij ChinaFans.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChinaFans.nl, is het niet toegestaan enig onderdeel van (forum.)ChinaFans.nl openbaar te maken en/of te kopiëren.

Door plaatsing van foto-, video-, tekst- en/of ander materiaal door een gebruiker van dit forum, geef je volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan ChinaFans.nl, om dit materiaal onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren op alle aan ChinaFans.nl gelieerde media.

Gebruikers staan ervoor in, dat (beeld)materiaal door hem/haar geplaatst op het forum, geen inbreuk maakt op auteursrechten of portretrechten van derden en vrijwaren ChinaFans.nl voor mogelijke claims van derden. Bij twijfel over het plaatsen van materiaal, kun je altijd contact opnemen met de beheerders.

Als personen of partijen van mening zijn, dat bepaalde content onrechtmatig geplaatst is door een gebruiker, kan dat direct in het forum worden gerapporteerd, maar bestaat ook de mogelijkheid dit te melden bij ChinaFans.nl via ons contactformulier, met daarbij de volgende informatie vermeld:

 • Naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), email en telefoonnummer
 • Omschrijving en exacte URL van de pagina, waar de content op is gepubliceerd
 • De reden voor verwijdering van de content
 • Overige relevante informatie 

Aan het rapporteren of melden kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

Na het aanmaken van een account, worden de IP-adressen en acties van (ingelogde) gebruikers gelogd. Daarnaast is het mogelijk, dat wij (op je eigen verzoek) je naam, e-mailadres, geboortedatum, nickname, foto en gedeelde berichten over je verkrijgen. 

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het aanmaken van een account en kunnen deelnemen aan het forum. Het loggen van IP-adressen en acties van (ingelogde) gebruikers vindt alleen plaats om deze gebruiksvoorwaarden te kunnen volgen en eventueel afdwingen en ter analyse van dit forum t.b.v. onderhoud, beveiliging en optimalisatie.

Bevoegdheden beheerders

ChinaFans.nl en de beheerders van dit forum behouden zich te allen tijde het recht voor, berichten aan te passen of te verwijderen en bezoekers het recht tot posten te ontnemen, zonder waarschuwing vooraf.

De forum-beheerders behouden zich het recht voor geplaatste links naar online aanbieders aan te passen. Vinden er bij deze shops aankopen plaats naar aanleiding van onze doorverwijzing (via zogenaamde ‘affiliate links’), krijgen we daar in sommige gevallen een kleine commissie voor. Zo ondersteun je ons indirect voor de moeite en kosten, om dit forum gratis aan te kunnen (blijven) bieden, zonder daar iets extra’s voor te hoeven doen. Deze links hebben namelijk op geen enkele wijze invloed op de prijs voor jou als consument, dus je betaalt niets meer (of minder) door onze verwijzing. Partijen waar wij een commissie ontvangen voor gekwalificeerde aankopen zijn AliExpress, Amazon, AWIN, bol.com, Daisycon, Partnerize, Tradedoubler en Tradetracker.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik van dit forum en deze gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Maastricht.

Onze contactgegevens

ChinaFans.nl

Contact opnemen kan via ons contactformulier

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Door gebruik te maken van dit forum, ga je akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden